همکاری با ما

شرایط همکاری

در شهر و منطقه خود ، همکار ما باشید 

در هر نقطه از شهر ها یا شهرستان های کشور عزیزمان که باشید ، می توانید به عنوان کارشناس اخذ آگهی در آن نواحی مشغول به فعالیت شده و علاوه بر پربار تر شدن اطلاعات شغلی آن نواحی و کمک به بهینه شدن درآمد مشاغل، خود نیز به کسب درآمد مطلوب برسید.

برای آگاهی بیشتر با ما در تماس باشید . صمیمانه منتظر تماستان خواهیم بود.