لیست مشاغل

  • پوش پلاست

    1. تهران، میدان رسالت خیابان شهید مدنی کوچه غضنفری ۱۳۸
    2. فنی صنعتی و کارگاهی، تولید نایلون و مواد پلاستیکی

شهر

محله

گروه

زیرگروه

کلمه کلیدی