سامانه جاب اینفو

گلخانه طبری

توضیحات

گلخانه طبری ساری

 

عرضه کننده انواع :

🌵گل آپارتمانی

🌵گل حیاطی

🌵کاکتوس

🌵گلدان

🌵خاک و کود

موقعیت روی نقشه