سامانه جاب اینفو

کلینیک تخصصی زیست آست

توضیحات

 

کلینیک تخصصی گیاه پزشکی زیست آست ارومیه

 

تشخیص دقیق آفات و بیماری در حد مولکولی .

کشت آزمایشگاهی قارچ ویروس نماتد

مدیریت باغات و سمپاشی.

مشاوره تخصصی در تولید محصول سالم .

آزمایش نماتد .

نظارت بر گلخانه باغات و نهالستان .