سامانه جاب اینفو

کلینیک تخصصی زیست آست

متن آگهی

کلینیک تخصصی گیاه پزشکی زیست آست ارومیه

تشخیص دقیق آفات و بیماری در حد مولکولی .کشت آزمایشگاهی قارچ ویروس نماتد .مدیریت باغات و سمپاشی. مشاوره تخصصی در تولید محصول سالم .آزمایش نماتد .نظارت بر گلخانه باغات و نهالستان

 

موقعیت روی نقشه