سامانه جاب اینفو

موسسه کشاورزی کشت و سم

توضیحات

موسسه کشاورزی کشت و سم شیراز 

 

مرکز پخش انواع سموم : خانگی ، باغی و کشاورزی

سم پاشی منازل ، ادارات و باغات 

انواع سم جهت دفع حشرات منازل و آپارتمان ها