سامانه جاب اینفو

موسسه کشاورزی کشت و سم

متن آگهی

 

موسسه کشاورزی کشت و سم شیراز :

مرکز پخش انواع سموم : خانگی ، باغی و کشاورزی

سم پاشی منازل ، ادارات و باغات 

انواع سم جهت دفع حشرات منازل و آپارتمان ها

موقعیت روی نقشه