سامانه جاب اینفو

فروشگاه کشاورزی سیب

توضیحات

فروشگاه کشاورزی سیب کرمانشاه

 

🌱عرضه تخصصی انواع کود و سموم دفع آفات کشاورزی و باغبانی 

حشره کش / علف کش / قارچ کش

آکادین / داکونیل / پروپارژیت / آبامکتین / پروفنفوس / کاربندازیم / رورال / بتانال /  ...