سامانه جاب اینفو

فروشگاه کاکتوس دنیاسی

توضیحات

 

فروش و عرضه انواع بذر کاکتوس، گل و گیاه، سبزیجات در تبریز

فروش و عرضه انواع خاک کاکتوس، خاکبرگ، خاک سبک در تبریز

مواد مکمل خاک از قبیل کوکوپیت، پیت ماس، ورمی کمپوست، ورمی کولیت، پرلیت، لیکا،....