سامانه جاب اینفو

آداک شیمی آیدین

توضیحات

شرکت آداک شیمی آیدین

 

تولید و واردات انواع نهاده های کشاورزی

کود - سم - بذر - سمپاش

انواع کودهای مایع و پودری

NPK 

آهن

اسید هیومیک

آمینو اسید

جلبک دریایی

موقعیت روی نقشه