سامانه جاب اینفو

سالن مطالعه اردیبهشت

توضیحات

سالن مطالعه اردیبهشت شهرکرد

دخترانه

دارای مجوز رسمی  از آموزش و پرورش

 

✔️ محیط آرام و مناسب جهت مطالعه

✔️ میز و صندلی استاندارد و اختصاصی 

✔️ نظارت مستقیم و مستمر دانشجویان پزشکی بر نحوه مطالعه دانش آموزان

✔️ نور طبیعی مناسب و تهویه مطبوع 

موقعیت روی نقشه