سامانه جاب اینفو

لیتوگرافی نقش کوروش

توضیحات

لیتوگرافی نقش کوروش تهران

 

مشاوره کلیه پروژه های : طراحی / فرم بندی / لیتوگرافی / چاپ

فیلم و زینک 

SM و معمولی / 1800 ورق روزانه