سامانه جاب اینفو

انتشارات صالحیان

توضیحات

بهترین کیفیت چاپ کتاب و کمترین زمان در چاپ کتاب

مناسب ترین هزینه چاپ کتاب و  چاپ آثار اساتید دانشجویان و دانش پژوهان

تبدیل جزوات اساتید و دبیران به کتاب و چاپ اشعار، رمان، زندگی نامه و خاطرات

چاپ کتاب کودک و نوجوان