سامانه جاب اینفو

انتشارات آکادمیک

توضیحات

انتشارات آکادمیک  شیراز

 

ویراستاری صفحه آرایی

اخذ شابک یا ISBN، اخذ فیپا، اخذ مجوز کتاب، طراحی جلد کتاب، چاپ کتاب، ارسال کتاب در شیراز

برند سازی شخصی نویسندگان، رونمایی از کتاب شما در شهر خودتان ، تبلغات کتاب شما در شبکه های اجتماعی در شیراز

تبدیل پایان نامه به کتاب