سامانه جاب اینفو

تولیدی لباس کار والا

توضیحات

تولیدی لباس کار و لوازم ایمنی والا

 

از سال 1379 فعالیت خود را در زمینه تولید انواع لباس کار و پخش لوازم ایمنی شروع کرده است.