سامانه جاب اینفو

تحلیلگر بازار سرمایه و بورس

توضیحات

تحلیلگر بازار سرمایه و مدرس کارگزاری

سابقه 9 سال فعالیت در بازار بورس و سرمایه

آموزش مدیریت آموزش نوسانگیری آموزش بازارهای مالی بین المللی