سامانه جاب اینفو

گالری موسیقی ژوان

توضیحات

گالری موسیقی ژوان کرمان

 

انواع ساز و آلات موسیقی

🔶 ویولن

🔸 گیتار

🔶 سه تار

🔸 هنگ درام

🔶 کالیمبا

🔸 کاخن

🔶 دف

🔸 پیانو

.‌‌.‌.