سامانه جاب اینفو

کاغذ و مقوای سبز

متن آگهی

کاغذ سبز

 

تهیه و توزیع انواع کاغذ و مقوا

پشت چسبدار ، پشت طوسی ، ایندربرد و...

در ابعاد و گرماژ مختلف

موقعیت روی نقشه