سامانه جاب اینفو

چسب مرکزی

توضیحات

چسب مرکزی آبادان

 

مرکز تخصصی انواع چسبهای صنعتی 

 مصارف عمومی