سامانه جاب اینفو

صنایع مس باقری

توضیحات

صنایع مس باقری

 

تولید کننده :

🔶 شمس

🔶 صفحات ارت

🔶 آند فسفردار و بدون فسفر

🔶 ورق نوردی