سامانه جاب اینفو

ذوب فلزات حمیددهقان ریابی

توضیحات

حمید دهقان

 

🔘 ذوب فلزات

🔘 مواد اولیه ریخته گری

موقعیت روی نقشه

کلمات کلیدی مرتبط با فعالیت