سامانه جاب اینفو

شرکت فنی و مهندسی هوای خاص

توضیحات

شرکت فنی و مهندسی هوای خاص 

 

تجهیزات تهویه مطبوع

انواع پرده هوا

سیستمهای اسپلیت مرکزی