سامانه جاب اینفو

جامبوبگ پوشینه بافت

توضیحات

کیسه های جامبوبگ

 

این کیسه ها از جنس پروپیلن جهت حمل سریع وجایگزین مناسبی برای پالت می باشد.کیسه های فوق معمولا در دو نوع چهار بند و هشت بند برای حمل بار از 500 کیلو گرم تا 2000کیلو گرم می باشد.این نوع کیسه هابه دلیل بارگیری وحمل سریع و آسان و تخلیه جایگزین مناسبی برای پاکتهای 20 کیلو گرم و ... میباشد

                                                                                                                          Jumbo Bags

These bags made of polypropylene for fast and viable athernative for the pallets to be shipped usually two,four and eight bagsof500kg tocargo upto 2000 lbs.

This type of bags for loading,transporting and unloding quick and easy alterntive to last for 20-pound cartons.           

 

موقعیت روی نقشه