سامانه جاب اینفو

قالب سازی تهران پرس

توضیحات

صنایع تهران پرس 

 

طراحی ، قالب سازی و تولید قطعات پرسی

سنبه و ماتریس و پرگرسیو

موقعیت روی نقشه