سامانه جاب اینفو

قالب سازی تهران پرس

توضیحات

صنایع تهران پرس 

 

☑️ طراحی ، قالب سازی و تولید قطعات پرسی

☑️ سنبه و ماتریس و پرگرسیو