سامانه جاب اینفو

قالب سازی تهران پرس

توضیحات

صنایع تهران پرس 

 

☑️طراحی ، قالب سازی و تولید قطعات پرسی

☑️سنبه و ماتریس و پرگرسیو

موقعیت روی نقشه