سامانه جاب اینفو

قالبسازی صنعت ایران تکنیک

توضیحات

طراحی وساخت قالبهای صنعتی ، پلاستیک،سنبه ماتریس، دایکاست،بادی، پت و...

دراسرع وقت باکمترین زمان