سامانه جاب اینفو

شرکت هفت ستاره درخشان

متن آگهی

شرکت هفت ستاره درخشان 

ساخت و تولید انواع قالب و  قطعه و قطعات فلزیريا، ساخت قطعات دایکست  در شیراز

 تولید انواع قطعه

ساخت قطعات دایکست