سامانه جاب اینفو

شرکت هفت ستاره درخشان

توضیحات

شرکت هفت ستاره درخشان 

 

ساخت و تولید انواع قالب و  قطعه و قطعات فلزی ، ساخت قطعات دایکست  در شیراز

 تولید انواع قطعه

ساخت قطعات دایکست