سامانه جاب اینفو

سیستم های حمل و نقل هوشمند مهیا (Mahya ITS)

توضیحات

سیستم های حمل و نقل هوشمند مهیا

(Mahya ITS)

 

* کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی Intelligent Traffic Controller

* کنترلر برنامه پذیر (پیش زمانبندی ) Pre-Time Traffic Controller

* دوربین‌های نظارت تلویزیونی ترافیک CCTV

* دوربین‌های ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز(Redlight Enforcement System)

* دوربین تشخیص پلاک (Car Plate Recognition & detection Systems)

* سیستم نظارت ترافیک (Traffic Surveillance System)