سامانه جاب اینفو

کانال سازی سعیدی

توضیحات

کانال سازی سعیدی یزد

 

  • تولید و اجرای انواع کانالهای صنعتی و ساختمانی
  • تولید و اجرای انواع هود رستورانی و کانال گرد
  • فروش و نصب دریچه تنظیم هوا و دریچه زیرفن
  • فروش و نصب انواع لوله فلکسی
  • فروش و نصب انواع برزنت