سامانه جاب اینفو

گروه فنی صنعت کاران ایران من

توضیحات

گروه فنی صنعت کاران ایران

گروه فنی صنعت کاران ایران من در زمینه  تهيه ، نصب و اجرا پوشش‌ سقفهای شیب دار سوله های صنعتی فعالیت می نماید  .

🔻تهیه و نصب اجرا ساندویچ پانل های سقفی ودیواری. 

🔻تهیه و نصب اجرا آبرو. 

🔻تهیه و نصب نما.

🔻اجرای جوشکاری سردخانه  ونصب ساندویج پانل.

🔻اجرای زیر سازی و جوشکاری دیواره و سازهای صنعتی....

برخی از پروژه‌ای انجام شده :

۱. شرکت دستکش حریر شهرک صنعتی الوند قزوین؛ اجرای ساندویج پانل دیواری 

۲. شرکت کاشی الوند قزوین؛ اجرای ساندویج پانل دیواری .

۳. شرکت شیرآلات بهداشتی شیبه؛ اجرای ساندویج پانل سقفی و دیواری . پنچ هزار متر مربع 

۴. شرکت نامیکاران؛  اجرای ساندویج پانل سقفی و دیواری بیش از بیست هزار متر مربع  .

۵. شرکت عایق های الکتریکی پارس؛ اجرای ساندویج پانل سقفی و دیواری بیست و پنج هزار متر مربع.

۶. شرکت حریر پردیس اجرای ساندویج پانل سقفی ودیواری چهارده هزار متر مربع  .

۷. شرکت نفیس شيشه تاکستان؛ اجرای ساندویج پانل سقفی ودیواری بیش از يکصدوپنجاه هزار متر مربع .

۸. شرکت توان ره صنعت؛ اجرای ساندویج پانل سقفی ودیواری بیش از پانزده هزار مترمربع  .

۸. شرکت ریسندگی رضا بافت؛  اجرای ساندویج پانل سقفی و دیواری بیش از دوازده هزار متر مربع.

۹. شرکت مواد غذای بدر؛ اجرای ساندویج پانل سقفی و دیواری بیش دوازده هزار متر مربع .

وبسیاری از پروژه‌های انجام شده و در دست اجرا  

شماره تماس: ۰۹۱۲۲۸۲۲۷۵۹ 

شماره تماس: ۰۹۰۲۲۸۲۲۷۵۹ 

شماره تماس: 02833660426