سامانه جاب اینفو

گروه ساختمانی نوین ساخت ۲۰۱۷

توضیحات

پیمانکاری و اجرای کلیه کارهای ساختمانی از پی تا کلید تحویل، اجرای آجرنما در تهران

اجرای بلوک های سبکaac در تهران

کاشی کاری و سرامیک و نازک کاری و نماسازی در تهران