سامانه جاب اینفو

مصالح ساختمانی جواد

توضیحات

مصالح ساختمانی جواد شیراز

پخش مصالح ساختمانی با نازلترین قیمت

عمده و خورده

 

🧱 سیمان فارس ، داراب ، فیروزآباد ، آباده

🧱 سیمان سفید نیریز و لار

🧱 گچ سفید ، گچ و خاک ، گچ سوپر

🧱 آجر گری ، سه گل ، سفال

🧱 پودر سنگ

🧱 پوکه صنعتی و معدنی

🧱 لوله سیمانی

موقعیت روی نقشه