سامانه جاب اینفو

صنایع شیمیای ژیکاوا

توضیحات

پیشرو در ارائه جدید ترین فن آوری مواد شیمیایی با استفاده از تکنولوژی wacker آلمان

کلمات کلیدی مرتبط با فعالیت