سامانه جاب اینفو

شرکت سنگکوبی پارس

توضیحات

تولید کننده پودر سنگ کیسه ای و فله ای و ریگ دانه دانده بندی شده و ماسه مخصوص در شیراز

آجر نما و کلیه ریگ های رنگی.