سامانه جاب اینفو

تجهیزات استخر طلوع

توضیحات

استخر طلوع کرج

تولید ، پخش و خدمات کلیه تجهیزات و ملزومات نگهداری استخر

 

🟦 لوازم و تاسیسات استخر

🔵 تابلو برق استخر و جکوزی

🔵 جارو استخر

🔵 تصفیه و گرمایش استخر

🔵 دیگ های آبگرم

🔵 فیلترهای شنی

🔵 کیت سنجش سختی آب ، کلر ، PH

🔵 روکش استخر

🔵 پله و تخت کنار استخر

🔵 کلر و قرص کلر ، کات کبود ، زاج

موقعیت روی نقشه