سامانه جاب اینفو

بنگاه شیشه باقریان

توضیحات

بنگاه شیشه باقریان شیراز

 

  • انواع شیشه ساختمانی
  • تولید انواع شیشه خم
  • دوپله
  • رومیزی
  • آینه 
  • انواع ستون شیشه ای
  • وارد کننده مستقیم بلوک شیشه ای Glass Block