سامانه جاب اینفو

رنگ جوتن اقدسیه

توضیحات

نمایندگی رنگ جوتن اقدسیه

 

🟪 ۱۶۰۰۰ طیف رنگ اکریلیک

🟪 ۵۷۶ طیف رنگ نما با قابلیت کشسانی

🟪 ۲۱ طیف رنگ مخصوص چوب

 

موقعیت روی نقشه