سامانه جاب اینفو

گروه معماری غزل کیوانی

توضیحات

 طراحی معماری و طراحی داخلی مسکونی، طراحی و اجرا معماری سبز در اصفهان

ویلا مسکونی طرق رود نظنز- ویلا کبوتر آباد- مجتمع های مسکونی آراسته 2،1، 3، 4- مجتمع های مسکونی شهرآرا 1، 2، 3- مجتمع مسکونی پارک لند- مجتمع مسکونی کیوان- مجتمع مسکونی هرمز- مجتمع مسکونی کاج- مجتمع مسکونی صبامهر- مجتمع مسکونی شهرک غرب1 و 2- مجتمع مسکونی طاهر- مجتمع مسکونی جواهریان- مجتمع مسکونی جی- مجتمع مسکونی ناژوان- مجتمع مسکونی یزد- ویلا متل قو- مجتمع مسکونی امید - مجتمع مسکونی سروش- مجتمع مسکونی آپادانا- مجتمع مسکونی کیوان- مجتمع مسکونی آرامش- مجتمع مسکونی درویشی- مجتمع مسکونی آرامش- مجتمع مسکونی گارنت- مجتمع مسکونی بهار بوشهر