سامانه جاب اینفو

داربست فلزی دراک

توضیحات

داربست فلزی دراک

اجرای انواع داربست در شیراز توسط اکیپ مجرب و کارآمد

 بـــهتریـن اجرای انواع داربست در شیراز توسط اکیپ مجرب و کارآمد

 

 بـــهتریـــن انـــتــخاب  

مـطـمـعــن ، ایـــمــن 

عـضــو رسـمــی اتـحادیــه

هـمـراه با بــیـمـه مسئـولـیت مدنی

 

*  نصب داربست نما و سیمان کاری 

* نصب داربست کفراژ بندی جهت بتون ریزی 

* نصب داربست زیر سقفی جهت ( گچ کاری ، تایل ، دامپا...)