سامانه جاب اینفو

داربست فلزی دراک

توضیحات

داربست فلزی دراک

اجرای انواع داربست در شیراز توسط اکیپ مجرب و کارآمد

 بـــهتریـن اجرای انواع داربست در شیراز توسط اکیپ مجرب و کارآمد

 بـــهتریـــن انـــتــخاب  

مـطـمـعــن ، ایـــمــن انـــتــخاب  

مـطـمـعــن ، ایـــمــنـــی  

عـضــو رسـمــی اتـحادیــه

هـمـراه با بــیـمـه مسئـولـیت مدنی

*  نصب داربست نما و سیمان کاری 

* نصب داربست کفراژ بندی جهت بتون ریزی 

* نصب داربست زیر سقفی جهت ( گچ کاری ، تایل ، دامپا...)

 

موقعیت روی نقشه

کلمات کلیدی مرتبط با فعالیت