سامانه جاب اینفو

داربست فلزی توحید

توضیحات

نصب، فروش و کرایه، تهیه و توزیع لوله بست و اتصالات داربست فلزی، جک سقفی، تخته الوار در شیراز