سامانه جاب اینفو

آسانسور رشنوادی

توضیحات

آسانسور رشنوادی تهران

تهیه و توزیع کلیه قطعات آسانسور

 

☑️ انواع موتور آسانسور

☑️ انواع ریل

☑️ کابین

☑️ تابلو

 

  • نماینده درب نوین سیستم
  • نماینده تابلو ASK