سامانه جاب اینفو

طباخی لذیذ

توضیحات

طباخی لذیذ مشهد

طبخ کله پاچه روزانه

تجربه یک غذای لذیذ

 

🔥کله پاچه کامل

🔥آبگوشت ، گوشت ، بناگوش ، پاچه ، سیرابی ، شیردان ، زبان ، مغز ، چشم

 

🛵 پیک رایگان در محدوده

موقعیت روی نقشه