سامانه جاب اینفو

کلبه شاه کباب

توضیحات

باربیکیو کلبه شاه کباب شیراز

ارائه کننده متنوع ترین کباب ها با ارسال رایگان 

 

کوبیده گوشت، کوبیده مرغ، کباب قفقازی، شاه کباب، دنده کباب، سینه کباب بره

کنجه مخصوص، کنجه کردی، کنجه مصری، کنجه ساده، قورمه ترکی، کنجه ماستی

جوجه کباب سینه، جوجه کباب فیله، جوجه کباب مصری، جوجه کباب با استخوان

فیله مخلوط، بال کباب، بال اسپایسی، کتف و بال، ران مرغ، ماهی، بلدرچین

استیک گوشت، استیک مرغ، جگر توری، جگر تابه ای، جگر سیخی، دنبه کبابی

دل و قلوه، خوش گوشت، سیب زمینی کباب، قارچ کبابی، فلفل کبابی، گوجه کبابی