سامانه جاب اینفو

کباب گلپایگان (هادی)

متن آگهی

کباب گلپایگان (هادی) شیراز

سنتی به سبک مدرن

کوبیده

جوجه

کنجه

کتف و بال

جگر

جگر پرده

*** با پیک رایگان ***

موقعیت روی نقشه