سامانه جاب اینفو

کباب گلپایگان (هادی شف)

توضیحات

کباب گلپایگان (هادی شف) شیراز

سنتی به سبک مدرن

 

کباب کوبیده

جوجه کباب

کباب کنجه

کتف و بال

جگر / دل / قلوه

جگر پرده

*** با پیک رایگان ***