سامانه جاب اینفو

کباب مباب

توضیحات

کباب مباب شیراز

دنیای طعم و مزه های ناب رنگارنگ

 

🔥کباب

کوبیده / کنجه

🔥جوجه کباب 

 ماستی / زعفرانی / اسپایسی 

🔥کتف و بال

موقعیت روی نقشه