سامانه جاب اینفو

کباب فکتوری

توضیحات

کباب فکتوری اصفهان

(فودیز سابق)

 

🔥ماهی قزل آلا کبابی با حشو سبزی

🔥ماهی قزل آلا کبابی با سس عربی دقوس

🔥دجاج مندی

(نصف مرغ آرام پز شده هخراه با یک و نیم پرس برنج مزه دار شده با ادویه های عربی با گارنیش مغزیجات و سس دقوس)

🔥جوجه زعفرانی

🔥جوجه ماستی

🔥جوجه تندوری هندی

🔥دجاج مشوی عربی

🔥شوید پلو

 

🛵به صورت بیرون بر

 

موقعیت روی نقشه