سامانه جاب اینفو

کباب ساطوری بناب آذربایجان

توضیحات

کباب ساطوری بناب آذربایجان رشت

 

🔥طعم واقعی کباب با استفاده از گوشت تازه 

پیک رایگان به سراسر رشت