سامانه جاب اینفو

کبابی سامان خان

توضیحات

کبابی سامان خان کرمان

کباب فقط با گوشت گوسفندی

 

🔥کوبیده٫کنجه٫برگ٫بختیاری٫جوجه کباب

🔥بال کباب٫دل جگر قلوه٫دنبه٫قارچ٫گوجه