سامانه جاب اینفو

کبابی آقای زمان

توضیحات

کباب و خوراک آقای زمان سمنان

انواع کباب و خوراک با استفاده از مواد تازه

 

کباب کوبیده / کباب برگ / کباب چنجه / کباب یونانی

جوجه کباب

جگر

پیراشکی گوشت 

چلو

قبول سفارشات