سامانه جاب اینفو

غازی کباب داریو

توضیحات

غازی کباب داریو شاهین شهر

 

🔥 غازی کباب کوبیده

🔥 غازی کباب جوجه

🔥 غازی کباب میکس

🔥 غازی کباب شامی

 

موقعیت روی نقشه