سامانه جاب اینفو

خانه کباب

توضیحات

خانه کباب شیراز

مزه واقعی !

 

🔥کباب کوبیده 

🔥کباب کنجه

🔥جوجه کباب

🔥جگر

🔥دل و قلوه

🔥خوش گوشت

🔥کتف و بال