سامانه جاب اینفو

جگر سرای علی بابا

توضیحات

جگرسرای علی بابا تهران

گوشت گوسفندی کشتار روز

کافیه یک بار امتحان‌کنی

 

🔥 کباب کوبیده و کنجه

🔥 دل جگر قلوه

🔥 کتف و بال کبابی

🔥 جوجه کباب

🔥 خوش گوشت

🔥 دنبه قارچ پنیر کبابی

 

موقعیت روی نقشه